Otomotiv Sanayii Derneği Şubat 2016 / Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 

OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET

Otomotiv Sanayii Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre1:
1. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı 3,58 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiş ve dolar bazında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artmıştır. Euro bazında ise 3,25 milyar € ihracat değeri ile geçen yıla göre yüzde 7 artış gösteren otomotiv sanayii üzerinde Euro/Dolar parite etkisinin az da olsa sürdüğü görülmektedir.

2. Bu dönemde, 2,16 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı ve 1,42 milyar $ düzeyinde gerçekleşen yan sanayi ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2 oranlarında artmıştır.

3. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde çekici ihracatı yüzde 498, römork ve yarı römork ihracatı yüzde 51, otobüs ihracatı yüzde 41, kamyon-kamyonet ihracatı yüzde 17 ve tarım traktörü ihracatı yüzde 12 oranlarında artmıştır. Otomobil ihracatı ve minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 16 oranlarında azalmıştır.

TİM Verilerine Göre:
1. TİM verilerine göre 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen 3,5 milyar $ değerindeki ihracatı ile otomotiv endüstrisi sektörel sıralamada birinci sıradaki yerini korumuştur.

2. Otomotiv endüstrisinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 17 düzeyine yükselmiştir.

3. Bu dönemde, Türkiye toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 17 oranında azalırken, otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 2 oranında artmıştır.

4. Euro bazlı ihracat verilerine bakıldığında Türkiye toplam ihracatının 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüşle 18,6 milyar € düzeyine gerilediği görülmektedir.

TÜİK Verilerine Göre2:
1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.

2. 2016 yılı Ocak ayında 691 milyon $ otomotiv ürünü ithalatına karşılık 1,237 milyar $ ihracat gerçekleşmiş ve bu aydaki dış ticaret fazlası 546 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2015 yılı aynı ayında ithalat 813 milyon $, ihracat ise 1,435 milyar $ olmuş ve dış ticaret fazlası 623 milyon $ düzeyinde gerçekleşmişti.

3. Bir önceki yılın aynı ayına göre, 2016 yılı Ocak ayında Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 22, ithalatı ise yüzde 20 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki azalma yüzde 13 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 14, ithalat ise yüzde 15 oranında azalmıştır.

4. Son 10 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 14,884 milyar $ fazla vermiştir.1

2

2016 yılı Ocak ayında taşıt araçları ihracatı 1,204 milyar $, ithalatı ise 674 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt araçları dış ticaretinde ihracat-ithalat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1,79 olmuştur. 2015 yılı Ocak ayında 614 milyon $ olan dış ticaret fazlası, bu yılın aynı ayında 530 milyon $ düzeyine gerilemiştir.

3

2016 yılı Ocak ayında otomobil ihracatı 385 milyon $, ithalatı ise 239 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil dış ticaretinde ihracat-ithalat oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 1,61 olmuştur. 2015 yılı Ocak ayında 301 milyon $ olan dış ticaret fazlası, bu yıl 146 milyon $ düzeyine gerilemiştir. 

4

5

6

8

9

Yorum Yap

*