“Kentpar Otomotiv” Türkiye’nin Sayılı Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) Merkezlerinden Biri Oldu.

 

Türkiye’nin  en  büyük  ve  Dünya’nın  da  sayılı  kasnak  üreticilerinden  biri  olan  “Kentpar  Otomotiv”  Türkiye’nin  sayılı  Araştırma – Geliştirme  (Ar-Ge)  merkezlerinden  biri  oldu.

Yedek  Parça  sektöründe  içerisinde  kendi  ürettiği  ürün  grubunda,  hem  kapasite  olarak  hem  de  modern  fabrikası,  ürün  çeşitliliği  ve  uzman  kadrosu  ile  Türkiye’nin  en  büyüğü  olan  Kentpar  Otomotiv,  bu  anlamda  Dünya’da  da  sayılı  kasnak  üreticileri  arasında  yer  almaktadır. Kuruluşu  1971  yılına  uzanan  firma,  Krank  Kasnağı  üretiminde  yoğunlaşarak,  bu  konuda  yaptığı  çalışmalarla,  uluslararası  birçok  şirketle  yaptığı  işbirliği  ve  satışlarıyla,  sektöründeki  öncü  konumunu  Ar-Ge  merkezi  belgesiyle  daha  da  güçlendirmiştir.

Kentpar  Otomotiv,  Ar-GE  merkezi  olmakla  araştırma  geliştirme  ve  inovasyona  yaptığı  yatırımlarla;    Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemeyi  amaçlamaktadır.

Bu  amaçla  birlikte,  yeni  ürün  geliştirmeye  odaklı  mühendislik  tabanı  ve  Dünya’nın  ancak  birkaç  kasnak  üreticisinde  bulunan  ölçme  ve  test  makineleriyle  donanımlı  bir  Ar-Ge  merkezine  sahip  olan  Kentpar  Otomotiv,  sektörün  değişen  dinamiklerine  ve  müşterilerinin  özel  taleplerine  hızlı  bir  şekilde  cevap  verebilmektedir. Ar-Ge  ve  inovasyonun  günümüzde  rekabetinin  vazgeçilmez  unsurlarından  biri  olduğu  bu  dönemde,  ülkemize  katma  değer  yaratacak  ve  uluslararası  pazarlardaki  rekabet  gücünün  artırılmasına  katkı  sağlayacak  ürünler  geliştirmek  Kentpar  Otomotiv’in  hedefleri  arasında  yer  almaktadır.

Attachment

Yorum Yap

*